Proč najednou tlačí klienti na cenu?

Proč najednou tlačí klienti na cenu?

Trend je jasný, klienti stále více zpochybňují cenovou nabídku právních služeb, čím dál urputněji hledají způsoby, jak snížit celkovou cenu, a stále častěji chtějí znát aktuální zůstatek ve smluveném rozpočtu.

Proč tomu tak je? Co jsou hlavní příčiny změny na trhu s právními službami?

O co déle se právnická profese ubránila vývoji, který vidíme v méně regulovaných odvětvích, o to rychlejší bude změna nyní.

Zhruba sto let bylo poskytování právních služeb výsadou advokátních kanceláří, trhem s vysokou bariérou vstupu. Mít právní vzdělání znamenalo téměř jistý příjem a v podstatě jediným měřítkem ceny byla hodinová sazba. Výše zisku na jednoho partnera rostla společně s ekonomikou. To samozřejmě není realitou posledních let. O co déle se však právnická profese ubránila vývoji, který vidíme v méně regulovaných odvětvích, o to rychlejší a drastičtější bude změna nyní.

Začalo to s ekonomickou krizí v roce 2008, rychle se snižující zisky nutily firmy škrtat kdekoliv to bylo možné. Jako první se sahalo na položky negenerující bezprostřední zisk, mezi nimi právě i na položku rozpočtu právní služby. Firmy se naučily šetřit a proto i po ustálení ekonomické situace začalo stále více klientů zpochybňovat nabízený ceník služeb a vyžadovat nové formy nastavení odměny advokáta. Díky tomu se i do českého trhu s právními službami dostalo mnoho institutů, které rozhodně nebyly normou, zastropování ceny (tzv. price-capping) jako nejčastější z nich.

Tři druhy právních služeb

Celkově se však firmy naučily během krize drobit rozpočet na jednotlivé položky a tlačit na efektivitu nákladů každé z nich. Díky tomu se původně jednotné “právní služby” začaly v očích klienta dělit na kritické, běžné a komoditní [1].

Právní služby se začaly v očích klienta dělit na kritické, běžné a komoditní.

Pod kritickými právními službami si můžeme představit například zastupování klienta ve sporech nebo složité M&A případy. Tato skupina služeb je a bude s velkou jistotou téměř vždy výsadou advokátů. Konkurence však prudce roste ve službách běžných a komoditních, těch, které jsou pro kancelář denním chlebem a největším zdrojem příjmů. Konkurence samozřejmě tlačí ceny dolů a nutí kanceláře hledat nové způsoby, jak obhájit své náklady.

komoditních služeb změna nastala jako první, díky internetu dostala široká veřejnost přístup k právním vzorům a ke zdrojům informací. Informacím, které byly původně součástí know-how advokátních kanceláří. Můžeme si myslet své o jejich kvalitě a spolehlivosti, v očích veřejnosti se však tyto způsoby řešení právních záležitostí staly jasnou alternativou k poptání právníka, a tento trend se jen tak nezmění.

V současné chvíli probíhá lítý boj o služby z kategorie běžné, kromě výše zmíněných je důvodem zvyšující se konkurence mezi samotnými advokátními kancelářemi. S každým ročníkem absolventů oboru práva se zvyšuje saturace trhu. A bude hůř, trend ve světě totiž ukazuje na snížení bariér vstupu na trh, příkladem budiž Velká Británie a konkurence v podobě konzultantských firem (tzv. Velké čtyřky). Zde je třeba také zmínit současné téma pokoutnictví / vinklářství, ukazuje totiž na neochotu klientů zaplatit za expertízu advokáta, nepochopení jeho přidané hodnoty, a vnější tlak na další snižování bariér vstupu na trh s právními službami.

Toto jsou ve zkratce hlavní důvody, kvůli kterým jsou dnes klienti opatrnější, mají více možností a větší přehled o cenách služeb. Proto chtějí přehodnotit spolupráci i ti Vaši klienti, kteří s Vámi jsou již dlouho a byli doposud vždy spokojeni. A právě proto musí i Vaše kancelář přehodnotit své podnikání, hledat nové možnosti, kde klientům přinést přidanou hodnotu, a zachovat si tak stávající zisky. Jak ale začít?

Zlatá devadesátá léta, kdy klient platil už na recepci, jsou nenávratně pryč.

Cesta k alternativnímu odměňování

Prvním krokem je si přiznat, že obor právních služeb prochází hlubokou transformací. To, co “vždycky” fungovalo, nebude nejspíš fungovat dnes a rozhodně nebude fungovat za 3-5 let. Zlatá devadesátá léta, kdy klient platil už na recepci, jsou nenávratně pryč. Ale jako každá změna trhu, i tato s sebou nese příležitost. Je však třeba změnu akceptovat, pochopit, a přizpůsobit se jí.

Doporučením, jak udělat klienty spokojenější s cenou a získat nové, se bude věnovat další článek – 5 tipů pro alternativní odměňování právních služeb.

Děkujeme

Napsat komentář

Pavel Krkoška

CEO
Netradiční "ajťák", který mluví vaším jazykem. Poznáte ho na dálku podle nakažlivého smíchu.
V roce 2013 se nachomýtl k právnímu projektu a od té doby jako šéf SingleCase bojuje za moderní technologie na právním trhu. Odmítá se naučit golf kvůli času, který zabírá, ale trochu ho to vzhledem k oblíbenosti sportu mezi advokáty mrzí. Místo toho je zapáleným jachtařem - zeptejte se ho na to, co je to kiking nebo ráčna a rozzáří se mu oči.

Kategorie

Vyzkoušejte si SingleCase

Vyzkoušejte si SingleCase

Využijte 30 dní zcela bez závazku.

Je váš marketing v souladu s předpisy? Pozor dávejte na mlčenlivost a důstojnost, radí Trojan z ČAK.

Číst dále

CHECKLIST: 21 věcí, na které nezapomenout při startu advokátní praxe

Číst dále

Zakládáte advokátku? 9 rad, které jinde nenajdete

Podporujeme svěží vítr v advokaci, proto dáváme všem novým advokátům SingleCase zdarma. K tomu startujeme seriál pro nové advokáty. Věděli jste třeba, že náklad na novou kancelář je zhruba 200 tisíc? Zajímá vás, proč je lepší nejprve najmout studenta než asistentku? Přečtěte si 9 rad čerstvých advokátů, které jim usnadnily život.

Číst dále

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy návštěvnosti, přizpůsobený obsah a reklamy. Více

Děkujeme